Presentació

En aquest projecte el que es pretén es estudiar quines avantatges podem extreure de la incorporació d’un motor HRM per utilitzar-lo com a fre en una bicicleta estàtica i comprovar si  es viable. Algunes de les idees principals que motiven el projecte es millorar el rendiment de ciclistes professionals, amateurs o fins i tot millorar alguns casos de rehabilitació que es realitzen actualment amb bicicletes estàtiques.

Les persones que hi treballem som:

Balduí Blanque (Tutor del projecte)
Miquel Vaquero Sánchez (Estudiant d’Enginyeria Mecànica)
Javier Gil Lázaro  (Estudiant d’Enginyeria Mecànica)
Rubén Mariano Sánchez   (Estudiant d’Enginyeria Eléctrica)
Carlos Garcia Garcia     (Estudiant d’Enginyeria en Disseny Industrial)

Com es pot veure hi ha una gran varietat de disciplines que enriqueix molt el treball. A més la metodologia Scrum utilitzada ajuda a que es treballi en equip aportant cadascun el seu punt de vista en tots els punts que es desenvolupen al treball.

Fins ara hem estat treballant en un seguit de punts que presentem a continuació:

– Estat de l’art: quines utilitats es donen actualment a les bicicletes estàtiques i quines característiques tenen.

– Usuaris: qui utilitza aquestes bicicletes i quins objectius tenen.

– Estudi del pedaleig: característiques a l’hora de pedalejar com podria ser la forma en que s’aplica la força.

– Estudi biomecànic: quins músculs i en quin moment entren en funcionament quan realitzem el pedaleig.

– Estudi de forces: quines forces son aplicades a la bicicleta per poder dissenyar un motor que les pugui generar per oposar resistència.

– Motor HRM: s’ha realitzat un estudi d’aquest motor i s’han realitzat proves de disseny per poder determinar quines forces ens pot proporcionar i poder comparar entre els diferents dissenys.

A més hem realitzat una classe d’Spinning on hem pogut viure en  primera persona algunes sensacions i poder extreure algunes conclusions que ens ajuden en el projecte per poder millorar el que existeix actualment.

Segona demo

La segona demo ha estat tot un èxit.

Veure el progrés dels projectes es un gran plaer per nosaltres i també veure la sala plena. Avui ens hem mullat i també ens hem presentat nosaltres com a projecte.  A mode de crònica, deixarem algunes de les fotos d’aquesta demo.

BmX41z0IEAEyiJ1.jpg:large

 

Com podeu veure, hem fet curts i al final hem omplert la sala. Han faltat cadires, prenem nota per la propera.

Els primers han estat els components dels projecte ARVA:

arvaBmX75ceIcAAgg-7.jpg:large

Grup que avui s’estrenava en aquest format de presentacions, ja que no van poder assistir a la primera demo. Tot seguit van donar pas a l’equip que està treballant amb rodalies per cercar solucions als problemes de desgast detectats.

rodalies

 

En aquesta demo, a part de mostrar-nos les novetats en el seu treball, també ens han portat peces per mostrar-nos.

BmYBMvGIAAAK5W4.jpg:large

Tot seguit s’ha donat pas al grup del OVI, amb el seu prototip que poc a poc veiem com va agafant forma.

OVIBmYFAwNIgAEwH7W.jpg:large

 

Ens han mostrat vídeos sobre la creació de les diferents peces amb impressores 3D. També ens han mostrat les novetats al projecte. Seguidament s’ha donat pas el grup de la bicicleta elèctrica.

e-bike

Ens han posat al dia de l’estat actual del projecte, el tipus de bateria escollit, tipus de motor…

BmYIE7SIEAAV8J2.jpg:large

El següent i darrer equip ha estat el grup que fa l’estudi de viabilitat per una bicicleta d’spinning.

spinningBmYLIYyIUAAd_s7

Ànims nois, les crítiques, siguin bones o dolentes, s’han d’agafar com una possibilitat de millorar i fer més competitiu el producte final.

Des d’aquí agrair als grups l’esforç en realitzar aquestes demos i en mantenir-nos informats dels seus progressos en aquest mateix bloc.  Agraïm també la visita de col·laboradors externs, persones especialistes del món de l’empresa i a tot el públic que avui ha fet possible omplir la sala.

I com se sol dir… “No hay dos sin tres”.

Estudio del desgaste

Con el motivo de estudiar de una manera más exhaustiva y tener un mayor control de una serie de variables que intervienen en el desgaste del frotador (cobre – cromo – circonio), se marcó dos frotadores ( primario y secundario) , para su posterior estudio trascurrido 15 días, al regresar el tren al taller de mantenimiento para su primera revisión.

figura 1 : Seguimiento del desgaste

A continuación se enumerarán un pequeño ejemplo de las  variables que se estudiarán durante este proceso:

– Modelo del tren en el cuál han sido montados los frotadores.

-Kilómetros recorridos durante el periodo de tiempo establecido.

-Tramos al cuál ha prestado servicio.

– Kilómetros de catenaria rígida y flexible.

-Estudio del frotador ( diferencias de desgaste entre frotador primario y secundario).

– Condiciones de servicio ( densidad de tráfico, condiciones ambientales, etc)

Os tendremos informados del estudio y esperamos volver con buenas noticias!!

Presentació projecte ARVA

ARVA és l’acrònim en francès de “Appareil de Recherche de Victimes d’Avalanches”. En anglès, avalanche transceiver. Ja us podeu imaginar que es tracta d’un dispositiu la funció del qual és la cerca de víctimes d’allaus, mitjançant un transceptor.

ARVA Skadi

Un dels primers dispositius d’aquest tipu va ser l’ARVA Skadi, un dispositiu analògic, desenvolupat a l’any 1968.

Des d’aleshores fins ara, els ARVA han passat a ser majoritariament digitals, entre altres millores bàsiques pel funcionament òptim del producte.

L’objectiu del projecte és l’estudi del disseny d’un Aparell de Recerca de Victimes d’Allaus (ARVA), que en un principi constarà dels apartats principals: estat de l’art, estudi de precedents i usuaris, definició tecnològica, materials i procès de fabricaició, i estudi econòmic.

Els estudiants que estem treballant en el projecte ARVA som:

  • la Sandra Martínez i
  • l’Andrea Guerra, totes dues estudiants de disseny industrial
  • el Marc Ramiro, estudiant d’informàctica

El nostre tutor és en Sergi Sanchez, del departament d’Arquitectura de computadors, qui va proposar inicialment el projecte.

Conociendo el sector y el problema

Introducción

Con el fin de encontrar el inicio y causas de este excesivo desgaste, se concretan diversas reuniones con las diversas empresas implicadas, con el objetivo de conocer sus impresiones, puntos de vista y acciones realizadas delante del problema.

Con el objetivo de preparar las diferentes reuniones, durante la primera semana se empleo parte del tiempo a la  búsqueda de información general tanto del sector como del problema en concreto a modo de introducción y conocimiento de las partes implicadas en el problema.

Reunión talleres de mantenimiento RENFE Vilanova i la Geltrú

La primera reunión se realizó en los talleres de mantenimiento de Vilanova i la Geltrú con  Luis Miguel de la Pinta (Jefe técnico del taller) y Pilar Ibarz Padrosa (Jefe de Servicios de  Ingeniera) . La reunión se desarrollo en dos escenarios muy diferentes, en el primero, como se puede ver en la fotografía inferior, fue una puesta en común de ideas y aclaraciones sobre el problema, donde se nos detalló las diferentes acciones realizadas delante del problema y los diversos factores que ellos creían que podían afectar al correcto desgaste de la parte de la cuál ellos eran responsables.

Figura 1: Reunión talleres de mantenimiento RENFE Vilanova i la Geltrú

La segunda parte de la reunión se desarrolló, como se puede ver en la imagen inferior, dentro de los talleres de mantenimiento, donde se pudo observar el estado en el cuál llegaban los frotadores al taller dependiendo de los kilómetros recorridos y las diferentes acciones que se emplean dependiendo del estado del frotador. Esta parte de la reunión fue muy productiva a la hora de entender la magnitud e importancia del problema por todo lo el procedimiento, maquinaria y gasto que provoca el mantenimiento del conjunto formado por el pantógrafo.

Figura 2: Reunión dentro de los talleres de mantenimiento RENFE de Vilanova i la Geltrú

Reunión con ADIF

La segunda reunión se realizó en la aula ferroviaria con Carlos Sarabia (Jefe área de mantenimiento Barcelona) y Estefanía Insaustí (Técnico de electrificación). La reunión de dividió en tres partes, en la primera parte se nos definió los diferentes elementos que intervienen en la interacción, se mostró las diferentes fechas de detección del excesivo desgaste así como las medidas adoptadas, diferentes muestras de hilo de contacto ( desgastados y nuevos), los diferentes estudios que se realizaron hasta el momento y un factor muy importante que es el coste de mantenimiento general de las instalaciones relacionadas al desgaste (inspecciones, revisiones, equipos de mantenimiento empleados, mano de obra, etc.) y el coste que supone el reemplazo del material por tramos en kilómetros.

La segunda parte de la reunión, se destinó a aclarar diversos conceptos y a responder diversas preguntar por parte de los integrantes del proyecto, donde se intentó obtener su punto de vista del problema, su opinión sobre los factores que ellos creen que afectan a la parte de la cual ellos son responsables y la posible solución al problema.

Y por último, la tercera parte de la reunión se desarrollo en los talleres de mantenimiento de ADIF ubicados al lado de la estación de Vilanova i la Geltrú, como se puede ver en la imagen inferior, donde se pudo ver la forma de trabajar que tienen allí, la opinión de los trabajadores y la maquinaria que emplean en las diversas labores de mantenimiento.

Figura 3 : Reunión talleres de mantenimiento ADIF de Vilanova i la Geltrú

Reunión con SCHUNK

La tercera reunión se realizó en la aula ferroviaria con Francesc Castaño(Comercial) , donde se nos explicó el problema desde el punto de vista de unos de un elemento muy importante dentro del conjunto como es el pantógrafo. La reunión se dividió en dos partes: en la primera se nos explicó detalladamente las partes que forman el conjunto del pantógrafo y garantizan su correcto funcionamiento, los diversos tipos de frotadores existentes en el mercado ( características técnicas, diferencias entre ellas, precio, etc.) y por último la tendencia que se creía que iban a seguir en un futuro muy próximo (frotadores de grafito), explicando el porqué de esta tendencia, las ventajas respecto a otros frotadores y la inversión inicial que tendrá esta implementación.

La segunda parte de la reunión, se destinó a aclarar diversos conceptos y a responder diversas preguntar por parte de los integrantes del proyecto, donde se intentó obtener su punto de vista del problema, su opinión sobre los factores que  creían que afectan a la parte de la cual ellos son responsables y el efecto que podría tener los nuevos frotadores de grafito tanto económico como técnico.

Una vez finalizada las reuniones realizadas a las tres partes principalmente implicadas se creyó importante concretar una serie de reuniones con personas que hayan trabajado o estén trabajando en el sector, con el fin de conocer una opinión diferente a las obtenidas anteriormente que sirva de guía y ayuda a la hora de afrontar el problema.

Reunión maquinista

 La cuarta reunión se realizó en el despacho ferroviario de la universidad con Luis (Maquinista de RENFE de la línea de cercanías de Barcelona), el cual también había trabajado anteriormente en los talleres de RENFE. La reunión se dividió en dos partes.

En la primera se nos explicó la interacción del pantógrafo-catenaria desde el punto de vista del maquinista complementando la información con los conocimientos adquiridos en su trabajo en los talleres. Se habló desde las diferencias que hay entre los pantógrafos y el ruido que pueden llegar a hacer al rozar con la catenaria, hasta los consumos del tren que se pueden apreciar en los indicadores de la cabina.

En la segunda parte de la reunión se dedicó a responder diversas cuestiones por parte de los proyectistas, aclarando percepciones y concretando la problemática que puede apreciar el maquinista de un tren. Como la altura que puede llegar a adquirir el pantógrafo por las diferentes medidas de la catenaria o los chisporroteos que se avistan con más claridad en los túneles.

Figura 4: Reunión con Luis (Maquinista de RENFE)

Reunión con Josep Perlasia

 La última reunión, una vez finalizadas las primeras con los diversas partes implicadas directamente con el problema fue con Josep Perlasia ( Doctor Ingeniero Industrial), el cual había trabajado muchos años tanto en RENFE como ADIF, teniendo una amplia experiencia en el sector, específicamente el todo los conceptos relacionados a la seguridad y prevención de accidentes.

Esta reunión de dividió en tres partes: la primera se centró en los efectos y consecuencias que podía causar un mal funcionamiento en la interacción pantógrafo – catenaria, tanto como costes económicos, servicio y riegos hacía los usuarios. Esto nos ayudó a entender la importancia del correcto funcionamiento de los dos elementos, ya que las consecuencias pueden ser desastrosas tanto a nivel de infraestructura como a nivel de seguridad de los viajeros (Ver video).

 La segunda parte de la reunión se dirigió hacia resolver dudas y obtener una opinión personal debido a su amplia experiencia en el sector sobre el problema (posibles causantes, soluciones).

Figura 5: Reunión con Josep Perlasia
Figura 5: Reunión con Josep Perlasia

Y por último la tercera parte, se dedicó a dirigir el proyecto y a aclarar los pasos a seguir una vez finalizada las reuniones. En este aspecto Josep Perlasia, ayudó mucho a estructurar toda la información obtenida en todas las reuniones, establecer un plan de trabajo y centrar nuestras ideas y fuerzas en aquello que realmente era importante dentro del proyecto.

Figura 6: Reunión con Josep Perlasia

 

Seguiremos en contacto con el fin de compartir nuestra motivación y dar a conocer un sector tan apasionante y ligado a nuestra escuela!!

Gracias

Què fem? Qui som? PER QUÈ HO FEM?

QUÈ FEM??

El títol del nostre projecte és:

“Estudi de la viabilitat de l’ús d’un motor generador en el desenvolupament de bicicletes elèctriques”

Els principals objectius del nostre projecte son: estudiar l’estat de l’art dels equips més utilitzats en bicicletes elèctriques, adaptar el sistema a la normativa actual, realitzar un disseny d’un nou sistema integrat de pedaleig assistit. A més de generar el conjunt d’eines necessàries per desenvolupar aquest tipus de projecte. I per últim proposar i descriure la  solució adoptada i marcar les futures línies de treball.

QUI SOM?

Aquest projecte està format per:

  • Jennifer Hermoso (Enginyera en Disseny Industrial)
  • Oriol Malonda (Enginyer Mecànic)
  • Francisco Torres (Enginyer en Electrònica Industrial i Automàtica )
  • Carles Ultrarán (Enginyer Mecànic)
  • Eduard Mirabet (Enginyer Elèctric)

Aquest projecte està supervisat i recolzat per:

  • Balduí Blanque (Enginyer Elèctric i professor ponent d’aquest projecte)

PER QUÈ HO FEM??

Cada cop més les bicicletes elèctriques estan agafant una part important del sector de les bicicletes. En diferents països aquest tipus de bicicletes són molt utilitzades diàriament.

La bicicleta elèctrica és el transport definitiu per traslladar-se per la ciutat de manera còmode, practicant esport, millorant la salut i sense contaminar el món que ens envolta.

Segueix-nos amb curiositat i et mostrarem un nou món!!! 

Què ens mou a Agile UPC Vilanova?

Un bon dia alguna cosa fa “clic” en el teu cap i t’adones que les coses poden ser diferents i que està a les teves mans fer-les realitat.

Parlem de fer ús de la llibertat de cadascú per decidir l’actitud amb què afrontar les coses. Parlem de posar en marxa les accions i no esperar eternament que arribi la solució que ho arreglarà tot. Parlem de posar les nostres capacitats a disposició dels altres per evolucionar i ajudar a millorar la realitat que vivim. Parlem d’anar acostant-nos, fins ajuntar-nos, i comprovar que units es pot fer tot més fàcil.

Agile UPC Vilanova neix d’aquest sentiment de canvi necessari i utilitza aquests valors:

Agilitat: la simplicitat ens ajuda a focalitzar les energies en allò que realment és important i en ser més eficaços.

Autonomia: per prendre les decisions en confiança i entre tots.

Coherència: fem i diem el que ens creiem.

Compromís: mantenim la perseverança.

Col·laboració: la relació amb els altres ens fa millors individualment i col·lectivament.

Creixement: el procés ha de ser d’aprenentatge i progrés.

Energia positiva: fer les coses més bé ens fa feliços i ens ajuda a divertir-nos a la nostra feina. Això es nota, es veu i s’encomana.

Honestedat: actuem amb franquesa, transparència i diàleg.

Participació: som conscients de la vàlua de tothom i que cal integrar les capacitats i saviesa de totes les parts. Tothom aporta en aquest projecte.

Responsabilitat: ens ho prenem seriosament i sabem perquè ho fem.

Servei: el nostre propòsit està per damunt de nosaltres mateixos, volem ser útils al bé comú.

Visita: “Un ojo en el cielo”

El dia 27 de març vam rebre la visita de “Un ojo en el cielo” (Un ojo en el cielo): dedicats a la grabació de vídeos de tot tipus mitjançant drones.

Al principi de la visita vam estar parlant amb en Víctor de les diverses configuracions de drones: tricopter, quadcopter, hexacopter, etc. Ell, personalment, va portar dos hexacopters, un dels quals ens l’ha deixat per a fer proves.

1512464_10203737527865299_79089616_n

Nosaltres li vam ensenyar els nostres prototips, i vam estar parlant dels diversos problemes que estem trobant en quant a la integració d’una càmera i d’un GPS a l’OVI.

10245345_10203737290859374_1868021746_n

Finalment, vam sortir i ens va fer una demostració de vol amb el seu hexacopter, que porta incorporada una càmera amb un estabilitzador, fent que els resultats siguin espectaculars.

10150591_10203737292899425_1484519810_n

Vídeo de vol de l’hexacopter:

http://youtu.be/xGolCFXmhmU

Con esto y un bizcocho, hasta mañana a las ocho!