Mostra totes les entrades de carlosgarcia

Presentació

En aquest projecte el que es pretén es estudiar quines avantatges podem extreure de la incorporació d’un motor HRM per utilitzar-lo com a fre en una bicicleta estàtica i comprovar si  es viable. Algunes de les idees principals que motiven el projecte es millorar el rendiment de ciclistes professionals, amateurs o fins i tot millorar alguns casos de rehabilitació que es realitzen actualment amb bicicletes estàtiques.

Les persones que hi treballem som:

Balduí Blanque (Tutor del projecte)
Miquel Vaquero Sánchez (Estudiant d’Enginyeria Mecànica)
Javier Gil Lázaro  (Estudiant d’Enginyeria Mecànica)
Rubén Mariano Sánchez   (Estudiant d’Enginyeria Eléctrica)
Carlos Garcia Garcia     (Estudiant d’Enginyeria en Disseny Industrial)

Com es pot veure hi ha una gran varietat de disciplines que enriqueix molt el treball. A més la metodologia Scrum utilitzada ajuda a que es treballi en equip aportant cadascun el seu punt de vista en tots els punts que es desenvolupen al treball.

Fins ara hem estat treballant en un seguit de punts que presentem a continuació:

– Estat de l’art: quines utilitats es donen actualment a les bicicletes estàtiques i quines característiques tenen.

– Usuaris: qui utilitza aquestes bicicletes i quins objectius tenen.

– Estudi del pedaleig: característiques a l’hora de pedalejar com podria ser la forma en que s’aplica la força.

– Estudi biomecànic: quins músculs i en quin moment entren en funcionament quan realitzem el pedaleig.

– Estudi de forces: quines forces son aplicades a la bicicleta per poder dissenyar un motor que les pugui generar per oposar resistència.

– Motor HRM: s’ha realitzat un estudi d’aquest motor i s’han realitzat proves de disseny per poder determinar quines forces ens pot proporcionar i poder comparar entre els diferents dissenys.

A més hem realitzat una classe d’Spinning on hem pogut viure en  primera persona algunes sensacions i poder extreure algunes conclusions que ens ajuden en el projecte per poder millorar el que existeix actualment.