Condicionament d’un motor AFPM

CONDICIONAMENT D’UN MOTOR AFPM PER L’ÚS EN UNA MOTO ELÉCTRICA DE COMPETICIÓ

QUE FEM?

El nostre principal objectiu és el de condicionar un motor de flux axial PMSM, propietat de l’equip EPSEVG E3-Team, a un tren de tracció per una motocicleta de competició que participarà en el I Campionat Motostudent Electric al Circuit Internacional de Motorland Aragó.

Ho durem a terme utilitzant metodologies àgils.

Realitzarem tots els treballs necessaris per adaptar el convertidor de potencia al motor, fent servir els elements mecànics necessaris per adaptar-lo al xassís i construint un banc de proves que permeti posar-lo en marxa i provar totes les estratègies que s’hi puguin programar. També condicionarem les bateries i dissenyarem un circuit de ventilació per a elles.

QUI SOM?

Som quatre estudiants d’enginyeria de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú, a punt de finalitzar els nostres estudis de grau. L’equip està format per dos estudiants d’enginyeria elèctrica, Oscar Canto i Jordi Morató, i dos de mecànica, Oriol Guzmán i Jordi Sendra.

El projecte està tutoritzat pel professor del departament d’enginyeria elèctrica Balduí Blanqué.

PER QUÉ HO FEM?

Hem decidit realitzar aquest treball per la motivació que ens generava treballar en un projecte innovador, basat en la utilització energies sostenibles per la competició. Poder desenvolupar-lo en equip, amb metodologies àgils, solucionant els reptes que vagin apareixent, duent a terme un projecte real. En definitiva, ajudant a construir una moto elèctrica de competició implementant-ne el sistema elèctric, electrònic i part del mecànic.

fotoE3

Grup de gestió àgil de projectes multi-disciplinaris a la EPSEVG