Disseny i implementació d’un Segway

DISSENY I IMPLEMENTACIÓ D’UN VEHICLE DE DUES RODES PARAL·LELES BASAT EN EL SISTEMA D’UN SEGWAY

QUÈ FEM??

Els principals objectius del projecte són fer el disseny i la implementació d’un vehicle de dues rodes paral·leles , utilitzant metodologies Àgils , obtenint el model matemàtic que descriu el sistema Segway (basat en un pèndul invertit) i realitzar el càlcul i implementació del controlador o controladors necessaris per tal de obtenir el comportament desitjat. Per tal de corroborar el bon funcionament electrònic, es dissenyarà i fabricarà un model funcional capaç de transportar una persona de forma estable.

A més a més es vol dissenyar un model conceptual basat en un estudi previ, que ens permetrà analitzar les carències del mercat i dels productes existents, i d’aquesta manera poder arribar a una nova solució.

QUI SOM?

Som cinc estudiants de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú, a falta del projecte per finalitzar els nostres estudis de grau en Enginyeria.

El nostre grup esta format per dos estudiants de Disseny Industrial:

-Bru Cortacans

-Victor Rodríguez

I tres estudiants d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica:

-Arnau Cibiach

-Adrián Sánchez

-Daniel Vaquerizo

Per altra banda aquest projecte està tutoritzat per:

-Pau Martí (Enginyer del departament d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial)

PER QUÈ HO FEM??

Hem decidit realitzar aquest treball de fi de grau ja que ho considerem un gran repte enginyeril realitzar un Segway partint de zero, implementant tant la part electrònica com la de disseny i anar superant tots els reptes que ens vagin sorgint en la seva realització. Per altra banda volem aconseguir una alternativa econòmica i de codi lliure al conegut Segway.

Per tant si voleu compartir la satisfacció que ens produirà obtenir un model funcional Segway Low Cost, sent tot Open Source no ens perdeu de vista!!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Grup de gestió àgil de projectes multi-disciplinaris a la EPSEVG