Històric projectes

Grup de gestió àgil de projectes multi-disciplinaris a la EPSEVG