Arxiu d'etiquetes: demostracio

Tercera DEMO

Ens plau comunicar-vos que ja tenim data per a la propera demo. Serà el proper dijous 29 a les 15h a l’aula master AA101.

Aprofitem també per donar-vos un conjunt de regles i recomanacions per a les sessions de demostració dels projectes. Mentre les regles es consideren d’ús obligatori i s’han de  de respectar estrictament, les recomanacions queden supeditades a l’ús que cada grup decideixi fer-ne.

Es important tenir en compte que les sessions de demostració no han de tenir el format de la presentació del Treball Final de Grau (TFG), sinó que han d’aconseguir que el públic assistent (empreses, professors, estudiants, etc) s’interessi pel projecte, prengui consciència del que s’està fent i pugui valorar la feina que comporta un treball d’aquesta magnitud.

REGLES

  1. La duració de cada presentació serà de 10 minuts.
  2. Les presentacions començaran puntualment a l’hora establerta a la convocatòria.
  3. Tots els grups participants al programa Agile UPC Vilanova han de presentar el seu treball.
  4. La presentació ha de contenir, com a mínim, els següents punts:
  • Que s’ha fet fins ara? Breu explicació de les fites aconseguides fins aquest moment. Si es creu convenient, per tal de situar al públic en el context del projecte, un breu resum dels objectius globals.
  • Que s’està fent en aquest moment? Explicació de quines són les tasques en què el grup està treballant actualment.
  • Que es pensa fer a partir d’ara? Mostrar quins son els punts que falten per assolir els objectius del projecte.

RECOMANACIONS

  1. Per tal d’aconseguir no sobrepassar el temps establert, el grup hauria de revisar conjuntament el contingut de la seva presentació i realitzar un assaig per a corregir possibles errors.
  2. Les presentacions (transparències, powerpoint…) ens han de servir com a guia de la presentació de tal forma que el públic pugui entendre clarament la nostra explicació. Poseu els punts claus (paraules, frases, imatges, gràfiques…) que creïn el fil conductor de la vostra exposició.
  3. Heu de “vendre” el vostre projecte. Creeu expectatives, mantingueu l’atenció en tot moment i, sobre tot, entusiasmeu al públic amb les vostres paraules.