Urban node

QUÈ FEM?

L’objectiu del projecte es crear un element que nosaltres anomenem “Node Urbà”, un

sistema autosuficient que permeti a qualsevol ciutadà interactuar amb la ciutat. En la

realització d’aquest projecte utilitzem la metodologia Agile, treballant amb “Scrum”.

QUI SOM?

Som quatre estudiants de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la

Geltrú, com a projecte de final dels nostres estudis de grau en Enginyeria.

El nostre grup esta format per un estudiant de Disseny Industrial:

  •  Adrià Pérez Carro

Un estudiant de Mecànica Industrial:

  • Jose Gómez Alonso

I dos estudiants d’Electricitat Industrial:

  • Miquel Cusiné Carbonell
  •  Richard Sedano Vargas

PER QUÉ HO FEM?

Hem decidit realitzar aquest projecte com a treball de fi de grau, perquè considerem el

“Node Urbà” com un concepte interessant amb possibilitats de futur, on les ciutats

serien més interactives i donaríem solucions a problemes actuals. Per un altre part

també ens suposa un repte i una formació extra el fer un projecta conjunt diferents

branques de l’enginyeria industrial.

Ens donaria molta satisfacció poder veurà algun dia el concepte “Node Urbà”

implementat en alguna ciutat.

urbannode

Grup de gestió àgil de projectes multi-disciplinaris a la EPSEVG