Saló de l’Ensenyament 2015

Ja s’ha convocat la beca per participar com a informador/a al Saló de l’Ensenyament 2015 (del 18 al 22 de març).

  • El torn de matí serà del 18 al 22 de març, de 9:45 a 14:45 amb un sou brut de 244,34€.
  • El torn de tarda serà del 18 al 21 de març, de 14:30 a 19:30 amb un sou brut de 194,70€.

La setmana abans es farà una sessió de formació obligatòria.

Els nomenaments seran des del 6 ó 7 de març, segons el torn, però els dies efectius de feina seran només els del Saló de l’Ensenyament més la sessió de formació (que dura un parell d’hores).

Podeu enviar la sol·licitud fins el 15 de gener o lliurar-la a qualsevol dels registres públics de la UPC.

Hi ha, però, alguns casos que queden exclosos d’aquesta beca, que són els següents:

  • Persones que estiguin realitzat una beca d’inici a la recerca (amb el CCD).
  • Per al torn de matí: No es pot estar realitzant cap altra beca d’aprenentatge.
  • Per al torn de tarda: Com a molt es pot estar realitzant una beca d’un màxim de 5 hores setmanals.

Pot accedir a la beca qualsevol estudiant a partir de 2n de grau i estudiants de màster que hagin realitzat el grau o titulació tècnica o superior a la UPC.
Si es té disponibilitat es pot fer la sol·licitud tant pel torn de matí com el de tarda però només s’assignarà un dels torns.

Us adjuntem l’enllaç on hi ha tota la informació de la beca i des d’on es pot descarregar el document de sol·licitud:

http://www.upc.edu/bequesaprenentatge/convocatories/convocatoria-salo-ensenyament-2015