Assignatures optatives 2012/13

Com hi ha un gran nombre d’estudiants que el quadrimestre que ve (Q7) hauran de matricular-se d’assignatures optatives, des de la Comissió d’Àrea Docent han preparat la  informació referida a les assignatures optatives.

Aquest document és vàlid pel curs 2012-13. Pels cursos següents és possible que
l’oferta d’optatives creixi degut a l’augment d’estudiants en disposició de matriculació.

Cada titulació té el seu apartat amb les explicacions adients, tant pel que fa itineraris,
com possibilitats de matrícula, etc.. Si després de llegir allò referit a la vostra titulació encara teniu dubtes, teniu a la vostra disposició el e-mail d’aquesta comissió: docente_epsevg@hotmail.com.

Podeu trobar el document a l’ATENEA, a la pestanya de la delegació.