Què s’ha de tenir en compte per projectar un jardí?

Els elements importants en un jardí són: la topografia, l’aigua, la vegetació i els elements arquitectònics.

La topografia es pot utilitzar per crear espais diferenciats, però alhora s’ha de tenir en compte per al desguàs de l’aigua de pluja i per el reg de la vegetació al jardí.

Vegetació en un jardí

L’aigua s’ha d’evacuar en les zones que ho requereixin i s’ha de canalitzar cap a la zona de vegetació o cap al clavegueram. El sistema de reg s’ha de pensar d’acord amb el tipus de vegetació que es col·loca al jardí.

La vegetació ha de ser coherent amb el clima, l´’us del jardí i el sistema de reg.

Els elements arquitectònics poden definir els límits del jardí  i també poden configurar diferents zones dins d’ell.

Be Sociable, Share!

Deixa un comentari