Documentem el procés

 

Quina informació haurà aquí?

Com que el projecte Fem jardí a l’EPSEVG vol ser una innovació en sí mateix, és a dir, serà una oportunitat per portar a la pràctica una altra manera de fer i conseguir les coses, creiem que és útil recollir la informació sobre el procés que segueix el projecte, des de dintre. La informació que contindrà aquesta categoria serà, no només la que serveixi per documentar el procés (imatges, vídeos, actes de reunió, etc) sinó també informació útil per apendre què és un procés participatiu, quines eines i recursos fomenten el treball participatiu o conèixer altres experiències similars a Fem jardí a l’EPSEVG.