Ara toca escollir escola!!!

Ja toca escollir escola pels nostres fill si filles! En aquestes dates molts pares es plantegen qüestions del tipus: A quina escola portaré al fill o filla?. Puc escollir? Com triar? No sempre es pot escollir, però si que es pot “demanar” , i en funció de certs criteris administratius el departament corresponen assigna a cada família un centre pels nens i nenes. Amb aquestes dates, i en particular per trobar un lloc adequat a P3, les famílies visiten els centres que fan les anomenades jornades de portes obertes on mostren les meravelles que hi tenen i alhora també s’amaguen els draps bruts (que si som sincers n’hi han). En aquest breu escrit intentaré oferir unes orientacions o si més no alguns paràmetres que potser no es tenen en consideració a priori en la tria de l’escola. Per tal de que els lectors puguin tenir més criteris els recomano que escoltin els programes “Com triar escola” i “Blog de pares.Com triar escola” emesos per Catalunya Radio. I que es poden escoltar a

http://www.catradio.cat/audio/223437/Com-triar-escola

Per la tria, les famílies també tenen en compte diversos aspectes com ara el caràcter laic o religiós dels centres concertats, imatge dels centres públics, nivell de guetització d’unes i altres escoles, projectes educatius…..tot plegat genera un debat social i alhora una incertesa davant del repte de l’elecció. Altres aspectes que poden preocupar a les famílies son el fet de que la canalla pugui continuar els estudis de ESO en el centre, o fins i tot aspectes de caire més intercultural, o la tipologia de famílies en les qui tindrem que compartir els “berenars” d’aniversaris i activitats tant escolars com extraescolars….hi han molts elements a tenir en compte. Per aclarir una mica el tema i oferir algunes idees he considerat adient incloure un estudi de la Fundació Bofill., on plasma alguns elements prioritzants que poden ajudar als pares a l’elecció del centre. El document íntegre està recollit a l’adreça:

http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/528.pdf

En l’estudi es mostra una estadística on s’indica que concretament, el 62,4% del conjunt de famílies ha situat la proximitat al domicili o a la feina com un dels factors prioritaris a l’hora de seleccionar centre. El projecte educatiu de l’escola, per la seva banda, ha estat escollit per un 44,3% de les famílies. A una distància significativa trobem l’opció per altres factors, com la presència de germans al centre (28,5%), els equipaments i instal•lacions (25%), la possibilitat de realitzar l’educació secundària al mateix centre (22,4%) o el fet que l’escola sigui de titularitat pública (21,1%). La resta de factors presenten percentatges notablement més baixos.

Per tal de visualitzar millor els elements que s’han tingut en compte, i poden orientar a les famílies, ho mostrem en les taules:

1. Estudi dels factors prioritaris en la tria d’escola de P3 , segons el nivell acadèmic familiar.

2. Estudi del Factors que prioritzen l’escola segons procedència familiar

Finalment i “amb la llei a la ma” recomanaria la lectura dels criteris i barems per l’escolarització que estan recollits en el Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics i són aplicats per a l’accés a l’educació infantil, primària i secundària. Considero que les famílies han de conèixer el que ens diu la llei actual sobre tot plegat, d’aquesta manera tindrem arguments per qualsevol incidència o dubte. En aquest decret s’explica com ordenar i prioritzar les sol•licituds de totes les famílies, l’existència de germans al centre, qüestions de proximitat al domicili o al lloc de treball,…..

Per acabar vull agrair als mestres que la seva tasca és important, que l’ofici de mestre és dels més nobles i responsables i que per tant es mereixent un gran respecte per part dels pares. Aquests temes son font de preocupacions , dilemes i tensions. Cal prudència i no actuar de manera visceral. Espero que els hagi estat útil!. Ànims i sort en aquesta nova aventura que enceten amb els seus fills i/o filles! Realment és un viatge que jo personalment el vaig encetar ja fa uns 10 anys i és encantador.

Joan Gómez i Urgellés 11 de febrer del 2012